Beskärning

Varför beskär vi våra fruktträd?

Den främsta anledningen är att vi vill ha ett friskt träd som ger lätt åtkomlig frukt av god kvalitet. Trädet beskärs så det blir starkt och hållbart och inte riskerar fläkas sönder av den extra tyngd frukten innebär. Om trädet är för tätväxande och har grenar som växer i kors så behöver det sannolikt gallras för att undvika skavskador och släppa in luft och ljus. I en alltför tät krona står luften mer still och eventuella angrepp av skadedjur eller sjukdom sprids lättare från gren till gren eller frukt till frukt, plus att frukten utvecklas sämre. Och självklart önskar vi oss ett vackert och estetiskt tilltalande träd som pryder trädgården under alla årstider.

Lämplig tidpunkt för beskärning varierar beroende på trädets vitalitet, växtplats samt vilken åtgärd som krävs/önskas. Trädet reagerar olika på olika beskärningsmetoder och beskärningstidpunkter. Kontakta mig för råd rörande just dina träd.

Före- och efterbilder på beskärning